Wysyłka / zwroty i reklamacje

test msg

Regulamin sklepu oraz zakupów w sklepie www.atlanson.pl

 

1. O REGULMINIE

Niniejszy regulamin określa zasady zakupów (zasady sprzedaży artykułów) w internetowym sklepie www.atlanson.pl. Zamówienie które zostanie złożone przez Państwa potwierdza wyrażenie zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Przystąpienie do realizacji umowy kupna/sprzedaży jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu sklepu oraz akceptacją warunków zakupów w sklepie www.atlanson.pl.

 

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. Sklep Internetowy jest prowadzony i należy do firmy ATLANSON – SYSTEMY PRZECHOWYWANIA WIN PAWEŁ HOLEWA – producent systemów przechowywania win (ATLANSON). Firma prowadzi swoją działalność (produkcję, sprzedaż towarów i usług) na terytorium Polski jak i za granicą. Ma siedzibę w Głogoczowie nr. 471, 32-444 Głogoczów, woj. małopolskie. Działalność została wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej Miasta i Gminy Myślenice pod numerem 10038/2010. Numer REGON 121221629. Numer NIP 681-154-84-91.

2.2. Konto bankowe: ALIOR BANK 18 2490 0005 0000 4500 9872 5587

2.3. Sklep Internetowy jest dostępny pod adresem głównym www.atlanson.pl. Można jednocześnie korzystać z adresu pomocniczego: www.atlanson.com. Po wpisaniu którejkolwiek z powyższych domen zostaną Państwo automatycznie przekierowywani do sklepu www.atlanson.pl.

2.4. Sklep www.atlanson.pl prowadzi sprzedaż, która odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Zamawiającym, Klientem a Sklepem Internetowym www.atlanson.pl.

 

3. ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

3.1. Transakcja Zawarcia Umowy, następuje pomiędzy sprzedającym a Nabywcą poprzez przekazanie Kupującemu zamawianego towaru/usługi jak i dowodu zakupu. Faktura VAT zostaje wystawiona do każdego zamówienia i jest najczęściej przekazania wraz z wydaniem produktu. (w przypadku faktury VAT należy pamięta o dokładnym podaniu adresu, numeru NIP jeśli dokument będzie wystawiony na firmę).

3.2. Zamówienie w Sklepie Internetowym www.atlanson.pl może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat.

3.3. Realizacja zamówienia nie przekracza 7-8 dni roboczych, przeciętnie do 2- 4 dni. Jeśli z jakiś powodów czas realizacji zamówienia przekracza podany czas oczekiwania, lub czas ustalony indywidualnie z Klientem, Odbiorca jest informowany e-mailowo lub najczęściej, telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Duże ilości zamawianego towaru, oraz produkty wybarwiane na życzenie, mają ustalane indywidualnie terminy dostawy (przeciętnie ok 2 tygodni).

3.4. Zamówienie na stronie atlanson.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.5. Sklep www.atlanson.pl przystępuje niezwłocznie do realizacji zamówienia po wpłynięciu całości należności za zamówienie złożone przez Klienta. Zamówienia standardowe mogą być również płatne „przy odbiorze”. Klauzuli „płatne przy odbiorze” nie stosuje się przy zamówieniach nietypowych, produktów wykonywanych na zamówienie, lub typowych ale wybarwianych na życzenie Klienta.

3.6. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji, potwierdzenia, uszczegółowienia informacji dotyczących zamówienia w uzasadnionych przypadkach poprzez kontakt telefoniczny.

3.7. Zamówienia mogą być składane również telefonicznie pod nr. tel. +48 500 290 708, bądź też e-mailem pod adresem biuro@atlanson.pl. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia jest wpłacenie należnej kwoty na konto firmowe. ATLANSON nie pokrywa ewentualnych kosztów związanych z procesem zamawiania towaru przez Klienta.
Po złożeniu zamówienia na stronie sklepu www.atlanson.pl otrzymają Państwo e-mailowe potwierdzenie rozpoczęcia realizacji zlecenia. W przypadku zleceń z pominięciem Sklepu Internetowego informacja jest dostarczana indywidualnie, telefonicznie lub e-mailowo.

3.8. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie www.atlanson.pl realizowane są na terytorium Polski. Na wyraźną prośbę Klienta, po ustaleniu sposobu oraz indywidualnej wycenie wartości przesyłki dostawy są również realizowane za granicą.

3.9. Dokumenty sprzedaży wystawiane są w języku polskim.

 

4. PRZYJĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA (PŁATNOŚCI)

4.1. Aby zrealizować zamówienie konieczne jest podanie adresu miejsca dostawy (imię i nazwisko Zamawiającego, ulica, kod pocztowy, miejscowość), dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych – ATLANSON spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, realizacji zamówienia.

4.2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności określonej ilości towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W sytuacji braku towaru objętego zamówieniem, Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje, co do możliwości sposobu jego realizacji (realizacja części zamówienia, decyzja o wydłużeniu czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

4.3. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą e-mailową.

4.4. Towar jest dostarczany Pocztą Polską (kraj i zagranica) bądź firmą kurierską (terytorium Polski i zagranica).

4.5. Akceptujemy następujące formy płatności
– przy odbiorze: „za pobraniem” należność pobiera kurier (brak możliwość w przypadku zamówień z poza terytorium Polski)
– kartą kredytową lub przelewem: należność pobierana jest w momencie składania zamówienia przez serwis PayU (platnosci.pl);
– bezpośrednim przelewem bankowym na konto firmy ATLANSON o numerze: 18 2490 0005 0000 4500 9872 5587 w Alior Bank;
ATLANSON nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie.

4.6. Podane na stronach Sklepu www.atlanson.pl ceny są wyrażone w wartościach brutto. Ceny zawierają 23% stawkę podatku VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta.
Ceny produktów w sklepie w zależności od wersji językowej podawane są w złotych polskich (PLN).

4.7. Aby Zawarcie Umowy sprzedaży doszło do skutku Klient powinien wykonać następujące czynności:
a) Wybrać produkt z pośród dostępnych w ofercie firmy ATLANSON
b) Jeśli Klient nie posiada konta powinien zarejestrować się
c) Złożyć zamówienie
d) Dokonać jednej z możliwych form płatności bądź zdecydować o płatności przy odbiorze*
e) Odebrać zamówiony towar.

 

4.8. Towar może być zamawiany w dowolnej ilości przez Klienta z zastrzeżeniem: braku towaru na stanie magazynowym, wycofania produktu ze sprzedaży, ograniczeniem ilościowym produktów objętych uwarunkowaniami danej chwili, ograniczeniem ilościowym związanym promocją danego produktu, uwarunkowaniami technicznymi, transportowymi itd., które uniemożliwiają realizację zlecenia. Należy pamiętać również w tych przypadkach o możliwym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.

4.9. Produkty oferowane w sklepie przez firmę ATLANSON są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych.

4.10. Zastrzegamy sobie prawo do cyklicznego testowania produktów, znajdujących się w naszej ofercie, również tych, wysyłanych do naszych Klientów.

4.11. Sklep Internetowy www.atlanson.pl może anulować zamówienie bez podania powodu.

4.12. Koszt dostawy do innych krajów jest wyceniany indywidualnie według cennika Poczty Polskiej oraz firm spedycyjnych/kurierskich dla przesyłek priorytetowych. Okres oczekiwania od 3 do 14 dni.

 

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Państwa dane są całkowicie poufne i bezpieczne dzięki protokołom zabezpieczającym. Dodatkową ochronę stanowią certyfikaty SSL.

5.2. Dokonywanie zakupów i zamówień jest jednoczesnym wyrażeniem akceptacji postanowień Polityki Prywatności.

5.3. Składając zamówienie, Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych do celu realizacji zamówienia. Dane te objęte są ustawą o ochronie danych osobowych, nie są udostępniane, przetwarzane ani wykorzystywane w innym celu.

5.4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane dotyczące naszych Klientów nie są przekazywane w żadnym przypadku osobom trzecim.

5.5. Rejestrując się w Sklepie Internetowym i podając dane osobowe otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający założenie konta.

5.6. Podczas wizyty na stronie Sklepu Internetowego www.atlanson.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, np. adres IP komputera, typ przeglądarki internetowej, nazwa domeny, rozdzielczości monitora itd. Które pozwalają nam na lepsze dostosowanie oferty do potrzeb naszych Klientów.

 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. (art. 7 ust.1) „O ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

6.2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (Internet) bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty zakupu towaru/usługi.

6.3. Od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, można odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Dziesięciodniowy termin, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

6.4. Produkt zwracany nie może nosić śladów użytkowania lub uszkodzeń. Musi być całkowicie kompletny w stanie, w jakim został dostarczony. Dodatkowo zwracany towar należy bezpiecznie zapakować.

6.5. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość można pobrać tutaj Oświadczenie powinno być wysłane w formie elektronicznej(np.: skan dokumentu, PDF) na firmowy adres e-mail: biuro@atlanson.pl, lub w tradycyjny sposób – listownie na adres siedziby firmy, który jest podany w dziale „Informacje ogólne”.

6.6. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) Zamawiania produktów nietypowych (na zamówienie) o niestandardowych wymiarach, gabarytach, wybarwieniu, wadze i innych parametrach
b) Widocznego znaku firmowego lub innego smotywu w przypadku zamówienia produktu z własną symboliką, logo lub innej cesze ściśle związanych z osobą Klienta, których nie można usunąć.
c) Nabycia tzw. „innych rzeczy i usługi (świadczeń), które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu”.

 

6.7. Towar jest odsyłany do firmy ATLANSON na koszt Klienta. Zwrot kwoty odbywa się po sprawdzeniu stanu technicznego. W razie uszkodzenia produktu lub opakowania z winy Klienta, w szczególnych okolicznościach, ATLANSON zastrzega sobie prawo do obniżenia zwracanej kwoty o różnicę między stanem faktycznym produktu a wartością dokumentu sprzedaży, po wcześniejszym przekazaniu informacji Klientowi. W przypadku wliczenia w cenę transakcji kwoty wysyłki towaru do Klienta, zwracana kwota zostanie obniżona o koszty transportu. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta firma ATLANSON nie zwraca opłat ani prowizji za dokonane transakcje za pomocą wspomagających systemów sprzedażowych (np. PayU).

6.8. Pieniądze z tytułu rezygnacji zostaną zwrócone w czasie do 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Numer konta bankowego należy przesłać na adres e-mai. biuro@atlanson.pl wraz z tytułem należności (wypełnione Oświadczenie).

6.9. W przypadku anulowania potwierdzonego, będącego w trakcie realizacji zamówienia z winy nieleżącej po stronie sklepu www.atlanson.pl a po stronie Kupującego, Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód, które w związku z anulowaniem zakupu poniósł sprzedawca, zwłaszcza w sytuacji złożenia przez klienta zamówienia na towar produkowany na indywidualne zamówienie.

6.10. Klient może anulować zamówienie, jeżeli sprzedawca nie wywiąże się z umowy, np. termin dostawy przekracza znacznie podany w regulaminie Sklepu, a Sklep nie poinformuje o fakcie Klienta.

6.11. Należność jest zwracana w terminie do 14 dni. W przypadku, gdy na zakupiony towar została wystawiona faktura VAT, termin 14 dni liczony jest od daty zwrotu do firmy ATLANSON faktury VAT korygującej z podpisem klienta.

 

7. REKLAMACJE

7.1. Podstawę reklamacji stanowi oryginał dowodu sprzedaży towaru/wykonania usługi (paragon, fv).

7.2. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

7.3. Długość gwarancji na produkty jest ustalana przez producenta. Na systemy przechowywania win gwarancja wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Na pozostałe produkty Sklepu Internetowego, które nie są produkowane przez ATLANSON, zgodnie z gwarancją innych producentów.

7.4. Produkty można reklamować z tytułu „Niezgodności towaru z umową”. Warunki oraz zasady reklamacji produktu z tytułu „Niezgodności towaru z umową” zawarte w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej”.

7.5. Nie wymagamy, aby Klient przy dostarczeniu przesyłki musiał sprawdzac jej zawartośc w obecności Kuriera.

7.6. W przypadku uznania reklamacji Sklep Internetowy wymieni wadliwy towar Kupującemu. Jednocześnie są pokrywane koszty wysyłki Pocztą Polską lub firmą kurierską a tym samym nie jest nią obciążany Klient.

 

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

8.1. Zdjęcia systemów przechowywania win, ich magazynowania, półek, stojaków, regałów, mebli, opakowań, dodatków, akcesoriów itd., produkowanych przez firmę ATLANSON -. nie mogą być wykorzystywanie bez wiedzy i bez zgody właściciela. Stanowią własność firmy ATLANSON.

8.2. Teksty, opisy, foldery, katalogi, ulotki i wszystkie inne dokumenty wykorzystane na stronach Sklepu Internetowego stanowią własność firmy ATLANSON. Zakaz wykorzystywania bez wiedzy i bez zgody właściciela.

8.3. Zdjęcia umieszczone w Sklepie są poglądowe i służą prezentacji modeli, tym samym produkty mogą w rzeczywistości odbiegać od tych prezentowanych na zamieszczonych fotografiach. Różnica pomiędzy zdjęciem a faktycznym wyglądem produktu – zwłaszcza w odniesieniu do naturalnych materiałów tj. jak drewno – nie może być podstawą roszczeń względem Sklepu Internetowego www.atlanson.pl. Zdjęcia w Sklepie Internetowym mogą również pochodzić od dostawców zewnętrznych.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawartość Sklepu Internetowego www.atlanson.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.

9.2. Sklep Internetowy www.atlanson.pl nie prowadzi sprzedaży stacjonarnej we własnym punkcie handlowym.

9.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

9.5. Sklep Internetowy www.atlanson.pl nie wypożycza sprzętu do testowania.

9.6. Zastrzegamy sobie prawo bez podania przyczyny do: Zmiany cen oraz ilości towarów dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego, wycofywania i wprowadzania produktów z oferty www.atlanson.pl Wprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego W przypadku dużych zamówień, zmiany cen (najczęściej na korzyść Kupującego) oraz zmiany (dostosowania) czasu realizacji**.

9.7. Sklep Internetowy www.atlanson.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości dotyczących produktów Klientom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności (newsletter).

9.8. Zastrzegamy sobie prawo do błędów na stronie Sklepu Internetowego. Informacje wynikające z nieumyślnie błędnie podanej informacji nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

* przed złożeniem zamówienia proszę sprawdzić czy opcja jest dostępna przy wybranym przez Państwa produkcie
** dotyczy również produktów wybarwianych bejcami, w tym wybarwianych nietypowymi trudno osiągalnymi bejcami, lakierowanym, oraz produktów, które podlegają dodatkowym procesom technologicznym.

Obowiązująca wersja – Regulamin_ 05 z dn. 13 11 2013. Zastrzegamy sobie prawo zmiany jednostronnej w Regulaminie po przez publikację Nowszej Wersji Regulaminu bez podania powodu oraz terminu.